a photo

De Zomerschool voor Senioren was in 2009 een initiatief van de KBO-afdeling Almere in samenwerking met de ANBO, PCOB en stichting De Schoor.
Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om ook tijdens de zomermaanden, als er veel buurthuizen dicht zijn en activiteiten stilliggen, toch wat voor de ouderen te organiseren.
Inmiddels is het project omgezet in een stichting met in het bestuur vertegenwoordigers van de KBO en PCOB* waarbij vertegenwoordigers van stichting De Schoor ondersteunend lid zijn. Dit bestuur zal voor de senioren van Almere een interessant programma samenstellen, dat hopelijk bij velen zal aanslaan.


De Zomerschool voor Senioren wordt in 2018 voor de tiende keer georganiseerd.
Tijdens de zomerschoolweken kunnen Almeerse 50-plussers deelnemen aan recreatieve, educatieve en culturele activiteiten.
Het programma van de ZvS 2018 loopt van dinsdag 24 juli tot en met donderdag 30 augustus en vindt u onder ‘Programma’.

 

* Er is momenteel geen afdeling van de ANBO actief in Almere.